ปี 2557
16-17 เม.ย. 2557 นักวิชาการ VS นักจัดรายการวิทยุ เยี่ยมอาร์ทีไอ
9 เม.ย. 2557 ทีมงานจากรายการ Yes Asia! เพราะเอเชียเป็นเรื่องใกล้เข้าใจง่าย เยี่ยมชมอาร์ทีไอ
ปี 2556
5 ก.ค. 2556 "เต๋อ" นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ผู้กำกับหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรง เยี่ยมชมอาร์ทีไอ

ปี 2555

27 ธ.ค. 2555 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทย เยี่ยมชมอาร์ทีไอ
6 พ.ย. 2555 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงและคณะ เยี่ยมชมอาร์ทีไอ
23 ต.ค. 2555 พลเอกสนธิ บุญยรัตนกลิน ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร และคณะ เยี่ยมชมอาร์ทีไอ
6 ก.ย. 2555 ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เยี่ยมชมอาร์ทีไอ
19 ก.ค. 2555 นางอำมร เชาวลิต ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สนง.ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และคณะฯ เยี่ยมชมอาร์ทีไอ
19 มี.ค. 2555 ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ เยี่ยมชมอาร์ทีไอ ไต้หวัน
มี.ค. 2555 พรพิไล-จิระเดช สองศิลปินดังของไทย เยี่ยมชมอาร์ทีไอ
ปี 2554
20 ก.ย. 2554 คุณไกรสร สามเสน ผู้บริหารสถานีวิทยุ KWPR  เยือนอาร์ทีไอ
15 ก.ย. 2554 นางรติวัณณ สุนทรา ผอ.สำนักงานแรงงานไทย ไทเปคนใหม่ เยี่ยมชมอาร์ทีไอ
16 ส.ค. 2554 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะแรงงานจังหวัดของไทย เยี่ยมชมอาร์ทีไอ ไต้หวัน 16 ส.ค. 2554
1 มีนาคม 2554 นายเฉินฟู่หวอ ประธานมูลนิธินำเหยามาโจ้วเก็ง จากประเทศไทย เยี่ยมชมอาร์ทีไอ
25 กุมภาพันธ์ 2554 คณะจาก ก.พ.ร. และ ก.แรงงานไทย  เยี่ยมชมอาร์ทีไอ
ปี 2553
24 ธันวาคม 2553 นายวิบูลย์ คูสกุล ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ประจำกรุงไทเป เยี่ยมชมสถานีวิทยุอาร์ทีไอ
18 พฤศจิกายน 2553 อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล หรือเจ้ย นักทำหนังหนุ่ม ไฟแรง เยี่ยมชมสถานีวิทยุอาร์ทีไอ
5 พฤศจิกายน 2553 บวร โทศรีแก้ว นักข่าวจากนสพ.ไทยรัฐ เยี่ยมชมสถานีวิทยุอาร์ทีไอ
7 กันยายน 2553 รองปลัดกระทรวงแรงงานและคณะ เยี่ยมชมสถานีวิทยุอาร์ทีไอ
6 กันยายน 2553 คณาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมสถานีวิทยุอาร์ทีไอ
ปี 2548 - 2552
22 กันยายน 2552

พล.ต.ต. ขจร สัยวัตร์ ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภานำคณะฯ เยี่ยมชมสถานีวิทยุอาร์ทีไอ

9 กุมภาพันธ์ 2552

ชาติ กอบจิตติ นักเขียนดับเบิ้ลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2537 เยี่ยมชมสถานีวิทยุอาร์ทีไอ

3 ธันวาคม 2551 ประธานาธิบดีหม่าอิงจิ่วให้สัมภาษณ์แก่สถานีวิทยุอาร์ทีไอเกี่ยวกับนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวัน
สิงหาคม 2549 ชาตรีศรีนาฏศิลป์ แชมป์โนราไทย ร่วมเทศกาลเดือนผีในไต้หวัน
10 กันยายน 2548 เสก โลโซ เยี่ยมชมสถานีวิทยุอาร์ทีไอ พร้อมส่งกำลังใจผ่านรายการภาคภาษาไทยอาร์ทีไอมายังพี่น้องชาวไทยในไต้หวัน
19 สิงหาคม 2548 ต้มยำกุ้ง ลุยไต้หวัน ตี๋บนเกาะร้องซี๊ด ด้วยความเผ็ดมัน
|หน้าหลัก|
Copyright 2010 RTI ( Radio Taiwan Internationaaal ). All Rights Reserved.