Rti Events 88
 • กลับไปหน้าแรก
 • กติกา
 • สมัคร
 • รายชื่อผู้ได้รับรางวัล

หมดเขตรับสมัครแล้ว โปรดติดตามผลงานเด็ดๆ และรายชื่อผู้คว้ารางวัลกันนะครับ

Rti อายุ 88 ปีแล้ว เรากำลังรวบรวมคำอวยพรเด็ดๆ จากทั่วทุกมุมโลก รีบหยิบโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปขึ้นมากันเลยครับ ความคิดสร้างสรรค์เด็ดๆ บวกกับคำอวยพรที่มีตัวเลข 88 และสัญญลักษณ์ของชาติของคุณ เช่น ธงชาติ แผนที่หรือแลนด์มาร์ค เป็นต้น ประกอบขึ้นเป็นรูปถ่าย หรืออาจจะใช้ตัวเลข 88 แล้วถ่ายเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว อวยพรวันเกิดครบรอบ 88 ปีให้แก่ Rti ของเราก็ได้ สถานีฯ จะคัดเลือกผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดและมอบรางวัลให้ 3 อันดับแรก ส่วนเพื่อนผู้ฟังที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ก็มีสิทธิเข้าร่วมจับสลากรับรางวัลจากสถานีฯ ด้วยเช่นเดียวกัน

๑. คุณสมบัติ ผู้สนใจทั่วโลก

๒. ระยะเวลากิจกรรม(เวลาในไทเป)
 1. ระยะเวลารับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 ก.ค. 2559
 2. ประกาศผลวันที่ 15 ส.ค. 2559
๓. วิธีการเข้าร่วมกิจกรรม
 1. สมัครและส่งผลงานทางอินเตอร์เน็ต ผู้นำผลงานของตนเผยแพร่ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค กรุณาระบุคำว่า "中央廣播電臺" ไว้บนผลงาน และแนบลิงค์ (link) หรือภาพจับหน้าจอ (screenshot) ไปด้วย
 2. ผู้ที่ไม่สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ กรุณาส่งผลงานพร้อมระบุข้อมูลส่วนตัว (ชื่อ/สกุล สัญชาติ ที่อยู่ ภาษาที่รับฟัง email) ส่งไปที่ rti88th@gmail.com หรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่ No. 55, Bei-An Rd., Zhong-Shan District, Taipei, R.O.C.
๔. ขนาดของผลงาน
 1. ภาพถ่าย ไฟล์ jpg ขนาด 1MB ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 25MB
 2. ภาพเคลื่อนไหว ความยาวไม่เกิน 15 วินาที ไฟล์ avi, wmv, mpeg, mov
 3. เสียง ความยาวไม่เกิน 15 วินาที ไฟล์ wma, mp3
๕. รางวัล
 1. รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม 3 รางวัล พิจารณาโดยคณะกรรมการของ Rti การให้คะแนน แบ่งเป็น ความน่าสนใจของหัวข้อ 50% ความคิดสร้างสรรค์ 50%
 2. รางวัลการแชร์ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คจำนวน 20 รางวัล นำผลงานของตนแชร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์ค พร้อมกับระบุ (hashtag) คำว่า "中央廣播電臺" (RTI88th) จะมีสิทธิเข้าร่วมจับสลากรางวัลของสถานีฯ
 3. รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม 25 รางวัล ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมทั้งหมดมีสิทธิเข้าร่วมจับสลากรางวัลของสถานีฯ
 4. รางวัล ชื่อรางวัล จำนวน
  รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
  รางวัลที่ 1 US$250 1
  รางวัลที่ 2 US$150 1
  รางวัลที่ 3 US$100 1
  รางวัลแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค
  เพาเวอร์แบงก์ 1
  หมอนรองคอเก๋ไก๋ 1
  ลำโพงโทรศัพท์มือถือรูประฆังแบบเท่ห์ 3
  ผ้าเช็ดจอคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ 5
  กระเป๋าใส่หนังสือเดินทาง 10
  รางวัลปลอบใจ
  พวงกุญแจหยกผักกาดขาว 1
  ที่ล๊อคกุญแจเซรามิค 3
  ดรั๊มไดร์ฟรูปไมโครโฟนโบราณ 10

  ที่หนีบกระดาษรูปวัตถุโบราณล้ำค่าจีน 1
  ปากการูปของล้ำค่าระดับชาติ 10
ข้อควรระวังในการเข้าร่วมกิจกรรม:
 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานของตนเอง หากตรวจสอบพบว่าปลอมแปลง ลอกเลียน ลักลอบนำผลงานของผู้อื่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และผู้จัดกิจกรรมมีสิทธตัดสิทธิผู้เข้าประกวดหรือเรียกรางวัลคืน
 2. ผู้เข้าประกวดยินยอมมอบลิขสิทธิให้แก่ผู้จัดกิจกรรมในการนำผลงานของตนที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในสื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมต่างๆ ในเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้จัดกิจกรรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิถาวรในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลงและเผบแพร่
 3. เมื่อผู้เข้าประกวดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแล้ว ให้ถือว่ายอมรับกฎเกณฑ์เงื่อนไขทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยไม่จำเป็นต้องลงนามให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้เข้าประกวดหรือผลงานใดๆ ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์คุณสมบัติที่ระบุในกิจกรรมนี้ ผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิที่จะเพิกถอนสิทธิการเข้าร่วมกิจกรรมของของผู้เข้าร่วมประกวด โดยผู้จัดกิจกรรมมีสิทธิเรียกรางวัลคืน
 4. หากผลงานที่ส่งทางไปรษณีย์สูญหายหรือเสียหายระหว่างจัดส่ง ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้จัดกิจกรรมจะไม่รับผิดใด ๆ ทางกฎหมาย และผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดทั้งหมดจะไม่มีการส่งคืน
 5. ในระหว่างการจัดกิจกรรม หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ใดๆ ให้ถือตามประกาศล่าสุดทางเว็บไซต์ของผู้จัดกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือระงับการจัดกิจกรรมนี้
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าประกวดกรอกลงในใบสมัคร ให้ถือว่ายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้จัดกิจกรรมจะจัดเก็บและเก็บรักษาไว้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 7. ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ผู้จัดกิจกรรมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้ ในการดำเนินการติดต่อและใช้เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้
 8. เงินรางวัลทั้งหมด จะต้องจัดเก็บภาษีตามกฎหมายภาษีของไต้หวัน ชาวต่างชาติที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 20% ไม่ว่าเงินรางวัลจะมีจำนวนเท่าใด
 9. เงินรางวัลจะแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันโอน เพื่อโอนให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
 10. ผู้ได้รับรางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนที่จัดเก็บโดยธนาคารในไต้หวัน เพิ่อโอนเงินรางวัลไปให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
 11. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องกรอกชื่อลงในใบรับเงินและมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไว้เป็นหลักฐาน
 12. หากผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกข้อมูลที่อยู่เพื่อการจัดส่ง เงินรางวัล และของรางวัลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การจัดส่งเงินรางวัลและของรางวัลเสียหายหรือล่าช้า ส่งผิด หรือสูญหาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง

《หมดเขตรับสมัครแล้ว โปรดติดตามผลงานเด็ดๆ และรายชื่อผู้คว้ารางวัลกันนะครับ》
 
 
 


  รางวัล ชื่อรางวัล จำนวน  
  รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
  รางวัลที่ 1 US$250 1 Ng***n Thị H*i Y*n
  รางวัลที่ 2 US$150 1 Де***кин Ви***р А**ксан***вич
  รางวัลที่ 3 US$100 1 A***eas Sp***ien
  รางวัลชมเชย ลำโพงโทรศัพท์มือถือรูประฆังแบบเท่ห์ 9 ch*n w**
  As**k Eq**l
  R***h J**es
  三OO也
  С**ин Ви***ий Ал**с**вич
  李O
  R***on de Al***da S**va
  V***an Ib*a
  Т**жиб**в А**иб**ноп Ту***али**ич
  รางวัลแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค
  เพาเวอร์แบงก์ 1 da***lle v***on
  หมอนรองคอเก๋ไก๋ 1 O***FE ON***OBE
  ลำโพงโทรศัพท์มือถือรูประฆังแบบเท่ห์ 3 Ma***ha J**n
  鄧O芬
  ferd***ndo ca***llo p**to
  ผ้าเช็ดจอคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ 5 K**th & Hu***tte SI***NDS
  ch wa**em n**r
  CH***AN R*lf
  R*bi Sa**ar B*su
  M***y l**ng
  กระเป๋าใส่หนังสือเดินทาง 10 T*R*N M*IT*A
  Is**ro An**nio Go***lez Mo**na
  小OO宣
  H**an Os**n Ab**l K**er
  Бр***ч Ол*г Л**нть*вич,ев**й
  c**ar an***io rod***uez
  Su***hai W*thi***wong
  Де**ткин Вик**р Ал***андр*вич
  Lia**wati Wi**an Sa***ri
  Eit**n De la R**a Dr**gs
  รางวัลปลอบใจ
  พวงกุญแจหยกผักกาดขาว 1 許O雲
  ที่ล๊อคกุญแจเซรามิค 3 Ch*w, T** T*k
  Ch*w, T** T*k
  L**s P**ez
  ดรั๊มไดร์ฟรูปไมโครโฟนโบราณ 10 P.K.M.R*j* P**R
  Abd***lah Iz**u
  李O庭
  DEB***MAL HA***IKA
  M**ON IA**RI
  Sa**ha
  S**a P*l
  R**AEL RO***GUEZ RO***GUEZ
  J**ef Th***ald
  U**t Sa**ar B*su

  ที่หนีบกระดาษรูปวัตถุโบราณล้ำค่าจีน 1 Ms. S. A**ta Pr***ika
  ปากการูปของล้ำค่าระดับชาติ 10 Syt***ov Wl***mir
  R**z Ah**d Kh*n
  Р*м*н*ва Нина Дм*три*вна
  K*NCH*N KR. CH****RJEE
  H**tor Fr**s
  N**yen Thi Thu H**ng
  黃O華
  紀O
  張O文
  M**co H**mel